Archiv článků

STOPstav - služby

05.02.2021 17:02
Aktuálně již nepřijímám žádné další zakázky. Děkuji za pochopení.

MMR - Program Podpora bydlení pro rok 2020

01.11.2019 10:28
Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 21. října 2019 vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů, a dále pak do podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez...

Dotace na přírodní zahrady do škol

17.09.2019 19:24
Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských,...

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

08.09.2019 14:16
Výzva č. 02_19_077 OP VVV podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní...

Obce mohou opět získat 120 milionů korun na úsporné veřejné osvětlení

26.08.2019 10:30
O celkem 120 milionů korun na rekonstrukce veřejného osvětlení mohou obce letos požádat díky programům Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednotlivé obce a města mohou získat až dva miliony korun podpory na energeticky úsporná řešení při rekonstrukci veřejného...

Navýšení alokace u výzvy č. 02_18_063 Šablony II

22.07.2019 14:23
  Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. července 2019 změnu výzvy č. 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony) v prioritní ose 3. Vzhledem k velkému zájmu oprávněných žadatelů výzvy došlo v rámci zaregistrovaných žádostí o podporu k překročení původně...

Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV

22.07.2019 13:54
Cílem Výzvy IV je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena...

Na úsporné renovace škol, nemocnic či úřadů míří další 4,5 miliardy korun

27.05.2019 16:16
Ministerstvo životního prostředí pokračuje v mimořádně úspěšných dotacích a nabízí obcím, městům, ale například i ministerstvům a jejich organizacím celkově 4,5 miliardy korun z Operačního programu Životní (OPŽP) prostředí na energeticky úsporné renovace veřejných budov. Mezi ně je možné zahrnout...

MŠMT – Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol

16.05.2019 11:33
Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na úrovni základních škol, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích. Příjem žádostí: Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem...

MŠMT – Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období 9. – 12. měsíc 2019

16.05.2019 10:58
Cílem rozvojového programu je dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství. Příjem žádostí: do 19. června 2019. Příjemci podpory: Kraj. Hlavní město Praha. Právnické osoby vykonávající činnost základní,...
Záznamy: 1 - 10 ze 264
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>